Predstavitev

Sindikat delavcev GiT Slovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

Člani izvršnega odbora sindikata družbe Terme Maribor:

Irena Žibek – predsednica sindikata družbe
irena.zibeksindikat@gmail.com
tel.: 031 266 589

Marta Kramberger – sekretarka sindikata
marta.kramberger@triera.net
TEL.: 745-00-18, 25-23-578, 051/660-881

Sitar Tomi – podpredsednik sindikata družbe in sindikalni zaupnik za hotel Habakuk, Bellevue, Arena, Videc, Bolfenk
Ribič Petra – sin. zaupnica hotel Habakuk, Bellevue, Arena, Videc, Bolfenk
Zorec Marija – blagajnik
Babič Nada – sindikalna zaupnica hotel Orel
Košar Milena – sindikalna zaupnica Trije ribniki
Brigita Pušenjak – sindikalna zaupnica MTC Fontana
Mesarič Gordana – sinikalna zaupnica hotel Piramida

Člani sveta delavcev družbe Terme Maribor:

Marjan Posnic – predsednik sveta delavcev
Marta Kramberger – podpredsednik sveta delavcev
Lasbaher Kristijan – član sveta delavcev
Auda Jerica – član sveta delavcev
Štiberc Mašenka – članica sveta delavcev
Sitar Tomi – član sveta delavcev
Žel Aleksander – član sveta delavcev
Zorec Marija – članica sveta delavcev
Ocvir Zdravko – član sveta delavcev