Predstavitev

Sindikat delavcev GiT Slovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

Člani izvršnega odbora sindikata družbe Terme Maribor:

Kristijan Lasbaher – predsednik sindikata družbe
e-naslov: lasbaher@gmail.com
tel: 051 660 881

Marta Kramberger – sekretarka sindikata
e-naslov: sindikat.terme@triera.net
tel: 040 664 410

Sitar Tomi – podpredsednik sindikata družbe in sindikalni zaupnik za hotel Habakuk, Hotel Bellevue Pohorje d.o.o.
Zorec Marija – blagajnik
Babič Nada – sindikalna zaupnica hotel Ibis styles in hostel Uni
Košar Milena – sindikalna zaupnica Trije ribniki
Brigita Pušenjak – sindikalna zaupnica MTC Fontana
Mesarič Gordana – sindikalna zaupnica hotel Mercure Maribor City Center

Člani sveta delavcev družbe Terme Maribor:

Kristijan Lasbaher – predsednik sveta delavcev
Marjan Posnic – podpredsednik sveta delavcev
Marta Kramberger – član sveta delavcev
Branko Šega – član sveta delavcev
Milan Teskač – članica sveta delavcev
Zdravko Ocvirk – član sveta delavcev
Tomislav Sitar – član sveta delavcev
Marija Zorec – član sveta delavcev
Mateja Ferlinc – član sveta delavcev

Mandat vsem članom IO sindikata velja do 29.3.2022