default_mobilelogo

Terme Maribor d.o.o. ekskluzivni zastopnik BABOR kozmetike v Sloveniji!

trgovinam

NE DELAJ DRUGIM
TEGA, KAR NE ŽELIŠ, 
DA BI DRUGI NAREDILI TEBI.


DELAJ DOBRO,
DOBRO SE TI VRAČA.


TAM, KJER JE VOLJA,
TAM JE POT.

Dober namig

Člani sindikata, kadarkoli zaznate kak problem na delovnem mestu, morda nepravilnosti, ste v kakršnih koli dvomih, rabite nasvet, pokličite svoj sindikat, da vam svetujemo in pomagamo!

Pokličete lahko predsednika sindikata
Kristijana, na GSM 041 699 937,
sekretarko
Marto, na GSM 051 660 881
ali sekretarko območnega odbora SGiT Podravja,
Bredo na GSM 031 840 381.

trenutki srece

 

vabilo 8 marec 2017

Prispevek obiskovalca je simboličen že vseh 5 let:  5 evrov za člana in 7 evrov za nečlana. V tem prispevku je zajeta prireditev, nagelj in pogostitev.  Po prireditvi bo namreč, tako kot vsako leto do sedaj pogostitev obiskovalcev, tokrat v družbi »klape Galeb«. Takrat se bomo družile, klepetale in praznovale!

SKRAJNI ROK ZA PRIJAVO JE 17. FEBRUAR 2017!

Prijavite se lahko na sedežu sindikata družbe Terme Maribor ali pri svojem sindikalnem zaupniku.
Obeta se nam en krasen, čudovit in nepozaben ŽENSKI večer. Zaslužimo si ga!

VAŠ SINDIKAT

git tiskovnaS sporočilom ljudi, ki delajo v gostinstvu in turizmu, je novinarsko konferenco sklenil predsednik Sindikata GIT Slovenije, Kristijan Lasbaher:

»Sindikat gostinstva in turizma zahteva povišanje plač za zaposlene v gostinstvu in turizmu. To si želimo doseči s socialnim dialogom in s pogajanji, ki naj se začnejo čim prej. Če se ne bomo mogli po tej poti dogovoriti, nam ne bo preostalo drugega, kot da delavce pozovemo na ceste in zahtevamo, da država s spremembo Zakona o minimalni plači le-to dvigne na 1000 evrov!«

bob dneva breda vecer

turizem z rekordnimi rezultati

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) je skupaj s predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) - generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in generalna sekretarka SGiT Karmen Leban - ob robu mednarodne konference ob zaključku projekta Turizem so ljudje napovedal nadaljevanje socialnega dialoga v dejavnosti in prenovo plačnega sistema prihodnje leto. Sicer pa jih tare tudi neurejen delovni čas in nizek ugled nosilnih poklicev gostinstva in turizma.

Plače, naporno, težko in težavno delo, neurejen in neenakomeren delovni čas so glavni razlogi za pomanjkanje interesa za poklice v tej dejavnosti in pomanjkanje usposobljenega in voljnega kadra.

Prihodnje leto bosta organizaciji skupaj oblikovali nov plačni model, saj je sindikalna stran prepričana, da so plače eden ključnih vzrokov za nezanimanje za delo v dejavnosti. K problemom je pristavila prekomerne obremenitve in neporavnavanje viškov ur, tudi v podjetjih v državni lasti. S tem se ni najbolj strinjala delodajalska stran in izpostavljala neusposobljenost, pomanjkanje kadrov in neprožno zakonodajo. Bolj prožna in posebnostim dejavnosti prilagojena zakonodaja, ki bi delodajalcem omogočila zakonito ravnanje, je rešitev tudi za delo na črno, je poudarila, ne samo nadzor inšpekcij.

Kolektivna pogodba, ki z manjšimi prekinitvami velja že četrt stoletja, na kar sta obe strani ponosni, bo nehala veljati konec prihodnjega leta, sindikalna stran pa pričakuje, da bo skupaj s prenovo plačnega modela omogočila povišanje plač, ki se niso premaknile že štiri leta. Sicer pa je dejavnosti po podatkih sindikata zaposlenih okoli 28 tisoč ljudi, večina pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih, je za določen čas. Prav tako je več kot 40 odstotkih vsega dela v panogi po videnju sindikalne strani prekarnega. Povprečna plača je konec julija znašala 1075 evrov bruto (okoli 760 evrov neto), najvišja v sektorju nastanitev (okoli 1200 evrov bruto), najnižja pa za delo v strežbi (860 evrov bruto). Na minimalni plači je vsaj 25 tisoč zaposlenih, ta plača pa seže celo v šesti tarifni razred kolektivne pogodbe dejavnosti.

SGiTovi pravični hoteli

SGIT je s socialnimi partnerji uvedel izvorno irski sindikalni projekt »Fair hotels«, ki promovira hotele, v katerih so delavci spoštovani, imajo sklenjene veljavne podjetniške kolektivne pogodbe oz. kjer imajo konstruktiven socialni dialog. Pomembno je, da v takem podjetju ni zaposlovanja na črno, ali prekarnih zaposlitev ter da na delovnem sodišču ni odprtih sporov iz naslova delovnih razmerij. Postavili so posebno spletno stran, na kateri najdete informacije o kampanji in pravičnih hotelih pri nas. SGiT z vsemi zainteresiranimi sklepa sporazume »FH«, po katerih bodo svoje konference, seminarje, izobraževanja, prireditve, posvete, sestanke, izlete in srečanja organizirali in izvedli le v tistih slovenskih hotelih, ki bodo ponosno nosili oznako »Fair hotels«. S tem želijo nagovoriti sindikate in njihove člane ter prijatelje, naj obiskujejo tista turistično-gostinska podjetja, ki si zaradi odnosa do delavcev zaslužijo njihov denar. Sčasoma bo spletna stran omogočala tudi neposredno rezerviranje kapacitet v podjetjih, vključenih v kampanjo.

Kampanjo poleg ZSSS podpira še 13 sindikatov iz vrst ZSSS in Slovenska turistična organizacija, med pravične hotele pa je trenutno uvrščenih 22 hotelov.